cesmar cesmar

notícies

Nova normativa sobre revisió de balses salvavides

RD 339/2021, de 18 de mayo, pel que és regulen els equips de seguretat i de prevencií de la contaminacií de les embarcacions de recreo.

Veure totes les notícies