cesmar cesmar

normativa
PESCA

REIAL DECRET 5543/2007, de 27 d'abril, pel qual es determinen les normes de seguretat i prevenció de la contaminació que han de complir els bucs pesquers menors de 24 metres d'eslora (L).

BOE núm. 131. Divendres 1 de juny de 2007
REIAL DECRET 1032/1999, de 18 de juny, pel qual es determinen les normes de seguretat que han de cumplir els bucs pesquers d'eslora igual o superior a 24 metres.

BOE núm. 156. Dijous 1 de juliol de 1999
REIAL DECRET 1185/2006, de 16 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament que regula les radiocomunicacions marítimes a bord dels bucs civils espanyols.

BOE núm. 261. Dimecres 1 de novembre de 2006


ESBARJO

ORDRE FOM/1144/2003, de 28 d'abril, per la qual es regulen els equips de seguretat, salvament, contra incendis, navegació i prevenció d'abocaments per aigües brutes que han de dur a bord embarcacions d'esbarjo.

BOE núm. 113. Dijous 12 de maig de 2003