cesmar cesmar

notícies

POLITICA DE QUALITAT



CESMAR, SL, té com a missió oferir serveis d'inspecció i certificació de balses inflables i aparells de seguretat marina, assessorament i venta d'equips de salvament i material nàutic, i reparacions d'embarcacions neumàtiques que siguin un fidel reflex de les expectatives de cada client i de les parts interessades. Per assolir-ho la direcció declara i assumeix els següents principis: 1. La Qualitat final dels serveis de CESMAR, SL, és el resultat de les accions planificades i sistemàtiques de PREVENCIÓ, DETECCIÓ, CORRECCIÓ i MILLORA CONTINUA que es duen a terme durant el cicle de prestació del servei. Les exigències contractuals, legals i les expectatives dels clients són el criteri per establir el patró de qualitat dels nostres serveis. 2. L'anàlisi del context intern i extern per definir l'estratègia de l'organització. 3. És un factor determinant la comunicació interna i externa a tots nivells dels aspectes que afecten a la qualitat. S'assumeix el compromís d'establir els mecanismes necessaris per assegurar que aquesta comunicació sigui eficaç. 4. La QUALITAT és una tasca comú a totes les funcions de CESMAR, SL, per tant, cada treballador ha d'assumir que és alhora client i proveïdor de les altres persones de l'organització interna. Cada empleat de CESMAR, SL, és responsable de la Qualitat en la seva feina. El Responsable de qualitat ho és també d'impulsar la implantació de la política i els objectius establerts i coherents amb aquesta política, comprovant la seva execució amb auditories. 5. L'aplicació d'aquesta política exigeix la integració activa de tot l'equip humà de CESMAR, SL. Per això, la direcció considera prioritàries la MOTIVACIÓ i la FORMACIÓ. Direcció Girona, 15 de desembre de 2018




Veure totes les notícies